Kako da precizno uzmete vaše mere?

Jedan od najvažnijih koraka u šivenju je uzimanje tačnih mera. Preporučuje se uzimanje mera preko odeće i ne uzimati mere sami. Umesto toga, zamolite nekog da vam pomogne. Pri uzimanju mera, treba stajati uspravno, ali opušteno i bez stezanja.


Preporučuje se da čvrsto vežete traku oko struka, jer se mnoge mere uzimaju od struka ili do struka.


Kada se konstruišu odevni predmeti za normalnu građu čoveka, koriste se četiri osnovne mere:

  • 1. Visina tela
  • 2. Obim grudi
  • 3. Obim struka
  • 4. Obim kukova

Ostale pomoćne mere se mere na modelu ili se računaju iz proporcije čovečijeg tela (telo odraslog čoveka uvek može da se podeli na osam jednakih dužina, gde jedna dužina (osmina) odgovara dužini glave).


U nastavku su ilustracije uzimanja mera uz kratka uputstva. Slike nisu moje, već su preuzete iz Burda kataloga, jer su ilustrativne i "jedna slika govori više od hiljadu reči".

1. Obim grudi - se uvek meri preko najjačeg mesta
Obim vrata - se meri duž početnog dela vrata.

obim

2. Obim struka - se meri preko čvrsto vezane trake u struku, dok
Obim kukova - se meri preko najjačeg dela u sedalnom delu

obim

3. Prednja dužina struka - se meri od bočne strane vrata preko vrha grudi do donje ivice u struku vezane trake
Dubina grudi - se meri kao predna dužina struka, ali samo do vrha grudi

obim

4. Dužina leđa - se meri preko prvog vratnog pršljenja do donje ivice u struku vezane trake
Širina leđa - se meri vodoravno od jednog zgloba ruke do drugog uz obavezno uspravno držanje

obim

5. Širina ramena - se meri sa najvišeg mesta na ramenu od početka dela vrata do kugle rukava
Obim nadlaktice - se meri preko najačeg mesta nadlaktice

obim

6. Dužina ruke - se meri od zglobnog ramena preko savijenog lakta do zgloba šake.

obim

Kada uzmete mere, Vaša veličina je ona koja najpribližnije odgovara Vašim merama.Najpre, obim grudi i kukova bi trebao da odgovara izabranoj meri. Tablica mera je data u nastavku.

obim